Archiwa kategorii: Informacje

Do Rzeczy o repatriacji

„Do Rzeczy” numer 41 z 5 października 2015 r.
Piotr Gursztyn

„Odrzuceni rodacy”

Kryzys imigracyjny po raz pierwszy na poważnie przywołał kwestię repatriacji naszych rodaków. Każdy, kto się tej sprawie przyjrzy, będzie przerażony. Rządzący, politycy, urzędnicy, dyplomaci – robili wszystko, aby obrzydzić i utrudnić powrót do Polski większości naszych rodaków z Kazachstanu i innych republik postsowieckich. Czytaj dalej

Petycja Związku Repatriantów RP w sprawie powrotu do Ojczyzny potomków polskich zesłańców do Kazachstanu

Premier RP

Petycja Związku Repatriantów RP w sprawie powrotu do Ojczyzny potomków polskich zesłańców do Kazachstanu

Minęło 70 lat od pierwszych masowych deportacji narodu polskiego z Ukrainy do Kazachstanu. Już trzecie pokolenie żyjących tam Polaków nie może doczekać się powrotu do Ojczyzny przodków. Za wierność Polsce ich dziadowie i ojcowie przeszli niewyobrażalny terror sowieckiego imperium, całą Golgotę Wschodu. Rodacy dotąd pozostający w Kazachstanie wciąż czekają, że rząd wolnej Rzeczpospolitej Polskiej upomni się o nich, jak o najlepszych Synów Narodu Czytaj dalej

List otwarty w sprawie rządowego projektu ustawy o pochodzeniu polskim

Od trzech lat toczy się cichy, sejmowy bój o wprowadzenie w życie obywatelskiego projektu „Ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich”. Już dwukrotnie w Sejmie RP wszystkie partie poparły ten projekt, jednak nadal w ramach podkomisji prace nad ustawą nie wyszły poza przeczytanie kilku pierwszych artykułów. Obecnie ten obywatelski projekt ma być całkowicie odrzucony. W jego miejsce wejść ma „Ustawa o stwierdzaniu polskiego pochodzenia i repatriacji”. To projekt całkowicie odmienny tematycznie i zakresowo. Niestety odrzuca on wszystkie rozwiązania wspomagania powrotu zesłańców oraz ich potomków z Kazachstanu proponowane przez projekt obywatelski. Ogranicza się tylko do rozwiązań i działań zawartych w dotychczasowej ustawie repatriacyjnej.

Czytaj dalej

Co dalej z repatriacją?

W styczniu Sejm znów ma się zająć obywatelskim projektem ustawy O powrocie do Rzeczpospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Czekamy na pierwsze czytanie tego projektu, mając świadomość, jak jest on ważny nie tylko dla wielu rodzin repatriantów, którzy od lat czekają na przyjazd do Polski, ale i dla naszej Ojczyzny, która popadając w coraz większy niż demograficzny powinna z otwartymi ramionami witać naszych rodaków ze Wschodu – krew z krwi naszej. Czytaj dalej

Polityka powrotu

W tym krótkim artykule pragnę przedstawić założenia polskiej „polityki powrotu” i „polityki przywileju ojczyźnianego” oraz praktykę ich realizacji na tle ustawodawstwa i działań państw ościennych. Jako socjolog będę się starał przeprowadzić choćby pobieżną kulturową analizę aktów pranych dotyczących narodu, czyli kategorii typowo socjologicznej i ich realizacji ( np. egzaminów z polskości w konsulatach). Czytaj dalej