Cele

Chcemy

- wpłynąć na zmianę ustawy…

- sprowadzić do Polski…

- zintegrować…