Zjazdy

Jedną z form działalności Związku Repatriantów Rzeczpospolitej Polskiej jest organizacja konferencji, na które przyjeżdża ok. 100 repatriantów z całej Polski. Są to zjazdy w formie spotkań integracyjnych, połączone z panelami specjalistycznymi (np. polskie prawo, renty i emerytury).

Zjazd ZRRP